Hoppa till huvudinnehåll

Den engelska förkortningen MR-HIFU står för magnetisk resonanstomografistyrt fokuserat högintensitetsultraljud. Metoden används för att behandla godartade och elakartade tumörer. Vid MR-HIFU utnyttjas ultraljudsenergi som fokuseras på ett litet område i kroppen.

Då ultraljud fokuseras, uppstår värme i den vävnad som behandlas. Detta beror på inverkan av den mekaniska vibrationen som ultraljudet åstadkommer, vilket resulterar i termisk nekros d.v.s. vävnadsdöd i målvävnaden. Ultraljudet förorsakar inte vävnadsskador utanför målområdet. MR-HIFU är således ett minimalt invasivt behandlingsalternativ till operation, cytostatika och strålbehandling.

Vid ÅUCS finns två olika MR-HIFU-apparater – de enda i sitt slag i Finland. Apparaterna används för behandling av godartade förändringar i livmodern (myom) och vävnadsförändringar i prostatan. Dessutom kan de användas för lindring av smärta p.g.a. metastaser och godartade tumörer i skelettet.

Behandlingen med MR-HIFU anpassas alltid individuellt för varje patient och beror på hurdan tumör det gäller och var den är belägen.

Enheter

TG3-magnetundersökning

På magnetundersökningsenheten utför vi mångsidiga magnetundersökningar.