Hoppa till huvudinnehåll

PET-undersökningen

Nyckelord:

PET är snittavbildningsmetod som ger information om vävnadernas funktion, kroppens ämnesomsättning och hur läkemedel uppför sig i vävnaderna.

PET-avbildning är till nytta vid undersökning av t.ex. hjärnan eller hjärtat eller cancerspridning, samt då man söker inflammationshärdar.

Alla undersökningar behövs läkarremiss.
Patientanvisningar av undersökningar kan hittas från sidan Hoito-ohjeet.fi.

​I PET-undersökningen markeras läkemedlet med radioisotop och patienten får medlet antingen via injektion eller inandning. Ämnet tar sig till det ställe som undersöks och stället avbildas med en kamera som tar emot strålning.

En PET-CT-undersökning kombinerar radioisotopundersökning med datortomografi. På så vis får man exakt information både om ämnesomsättningen och om vävnadernas strukturella avvikelser.

På ÅUCS ansvarar PET-centrumet för PET-studier, som är ett gemensamt nationellt undersökningscentrum för Åbo universitet, Åbo Akademi och ÅUCS.

Enheter

PET-centrum

PET-centrumet är ett nationellt undersökningscentrum gemensamt för Åbo universitet, Åbo Akademi och ÅUCS.