Hoppa till huvudinnehåll

Röntgenavbildningar

Nyckelord:

Röntgenavbildningar utgör den största delen av de radiologiska undersökningarna. Skelettet och lungorna är centrala avbildningsobjekt.

Röntgenundersökningen har en stor betydelse i identifieringen av sjukdomar. Röntgenundersökningarna kräver vanligen inga förberedelser för patienten och de är tidsmässigt korta.

Röntgenavbildning baseras på användning av joniserande strålning, som röntgenapparaten producerar. I röntgenundersökningar strävar man alltid efter att med minsta möjliga strålningsmängd få optimalt goda röntgenbilder och behandlingsresultat för sjukdomsbestämning och uppföljning.

Enheter

TG2 Jourröntgen

Vi erbjuder bilddiagnostiska tjänster vid akuta fall för hela Egentliga Finlands välfärdsområdet dygnet runt varje dag.

TE4 röntgenavdelning

Vi erbjuder högklassiga röntgen- och ultraljudsundersökningar.

TC2 röntgen

Vi utför avbildningsundersökningar (CT-undersökningar samt konventionella röntgenundersökningar).

AD2 röntgen

Vi utför avancerade radiologiska undersökningar med magnetapparater.