Hoppa till huvudinnehåll

Sällsynta lungsjukdomar hos barn

Nyckelord:

Lungorna växer och utvecklas under hela barndomen. Därför kännetecknas lungsjukdomarna hos barn av vissa särdrag som inte ses hos vuxna. Det finns tiotals lungsjukdomar som barn kan insjukna i.

Om man konstaterar en sällsynt lungsjukdom hos ett barn i god tid, minskar detta sjukdomsbördan såväl för patienten som för familjen. Då diagnosen fastställs i tid, kan rätt behandling inledas i ett tidigt skede av sjukdomen. Därigenom kan man ofta förhindra uppkomsten av bestående skador och befrämja barnets utveckling.

Att utreda en sällsynt diagnos kräver alltid mångprofessionellt kunnande och då det gäller sällsynta lungsjukdomar behövs internationella nätverk, aktivt samarbete och god kommunikation mellan de olika internationella kunskapscentren.

Mottagningen för barn med lungsjukdomar

Mottagningen för barn med lungsjukdomar finns vid ÅUCS Barn- och ungdomsklinik. Kliniken sköter barn med sällsynta lungsjukdomar, bl.a. cystisk fibros, medfödda störningar i flimmerhårsfunktionen, lungparenkymsjukdomar och olika störningar i regleringen av andningsfunktionen. Vi jobbar inom ett aktivt forskningsprogram och idkar samarbete med universitetssjukhusen i Finland och med internationella aktörer. Ansvarigläkare är docent Heikki Lukkarinen. Kliniken sköter konsultationer från olika hälsovårdsenheter och genom remiss från läkare kan patienterna söka för vård eller utredningar.

Enheter

Enheten för sällsynta diagnoser vid ÅUCS

Enheten för sällsynta diagnoser fungerar alltså som en koordinerande enhet, inte som en verksamhetsenhet med patientmottagning.