Hoppa till huvudinnehåll

Sjukhuspräster

Nyckelord:

Vi finns till för patienter och anhöriga på ÅUCS, Åbolands sjukhus, Åbo stadssjukhus, Kaskenlinna, Karinahemmet och på en del av Åbo och S:t Karins äldreomsorgs avdelningar. Som sjukhussjälavårdare arbetar vi för en övergripande vård av patienten. Du kan i förtroende prata med oss om saker och frågor du funderar över.

Du kan kontakta oss direkt antingen per telefon eller e-post eller be personalen eller sjukhusets växel ta kontakt för din del.

I vårt arbete ingår

  • att ge andligt och mentalt stöd
  • att verka som kontaktpersoner mellan olika religiösa samfund och hälsovården
  • att stöda sörjande anhöriga
  • själavård och krisarbete som hör till eftervården vid storolyckor
  • samarbete med polis- och räddningsmyndigheterna
  • resonerande kring etiska frågor inom vården.

Varje sjukhuspräst har ett eget lugnt arbetsrum för diskussioner.

Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga i frågor om olika religioner och hälsovårdsetik. Vi visar stor respekt för alla som hör till ett religiöst samfund och för dem som inte hör till något religiöst samfund.

Sjukhussjälavårdaren står vid behov i kontakt med andra kyrkor eller kyrkliga samfund och ser till att patienten får den hjälp i själavårdsfrågor som hen önskar.

Vi hör till ÅUCS Expertserviceområde.

Stilla rum

På ÅUCS finns tre stilla rum.

  1. T-sjukhusets stilla rum ligger precis vid kafeterian på våning 1, i anknytning till sjukhusprästens arbetsrum.
  2. A-sjukhusets stilla rum ligger i huvudingångens (4A) entréhall vid vaktmästarens arbetsrum.
  3. Stilla rummet på Fyrsjukhuset ligger på 5:e våningen, mitt emot A-liften, bredvid sjukhusprästens rum.

ÅUCS Stamsjukhusets sjukhuspräster

Intensivvårdsavdelningen för vuxna, ÅUCS Akuten och Åbolands sjukhus.

Hilkka Kakko-Helle

Ansvarig sjukhuspräst

Främst kvinno- och barnavdelningarna

Harri Heinonen

Sjukhuspräst

Främst cancersjukdomar, lungsjukdomar och hjärtavdelningarna

Outi Ijäs

Sjukhuspräst

Främst psykiatri

Sjukhusprästerna vid andra enheter

Katri Helin

Sjukhuspräst

Främst Åbo stadssjukhus, Kaskenlinna sjukhus och Karinahemmet.

Hanna Hella-Aro

Sjukhuspräst

Främst Kaskenlinna sjukhus, Åbo stadssjukhus.

Anne Mäkelä

Sjukhuspräst

ÅUCS Loimaa sjukhus

Enheter

Sjukhusprästers kansliet

Sjukhuspräster tjänar patienter och anhöriga. Som sjukhussjälavårdare arbetar vi för en övergripande vård av patienten. Du kan i förtroende prata med oss…