Hoppa till huvudinnehåll

Sömnapné

Nyckelord:

Med sömnapné menas vanligtvis obstruktiv sömnapné där det förekommer andningspauser (apné) som varar minst 10 sekunder eller där andningen dämpas (hypopné) vilket beror på att de övre luftvägarna stockas helt eller delvis. Central sömnapné är en mer sällsynt form av sömnapné där luftvägarna hålls öppna men patienten lider av andningspauser på grund av en störning i centrala nervsystemet som reglerar andningen. Ofta har patienten också svår hjärtinsufficiens eller så har patienten haft en svår emboli i hjärnan.

Sjukskötare förser patienten med en sömnapnémask.

Förträngning av övre luftvägarna under sömnen kan orsaka snarkning och andningsstillestånd. Detta leder till sömnrubbningar och dagtrötthet.

Sömnapné konstateras genom observation hemma av andningen, andningsrörelserna och syresaturationen med en apparat som man får låna från lungmedicinska polikliniken. Efter det lägger vi tillsammans med patienten upp en vårdplan.

Munkliniken och öronkliniken ansvarar till sin del för vården. Behandling med CPAP genomförs under uppföljning av lungmedicinska polikliniken. CPAP-behandlingen påbörjas av en läkare, men efter det fortsätter uppföljningen hos sjukskötare som specialiserat sig inom behandling av sömnapné. Sjukhuset lånar ut CPAP-apparaten för så lång tid som behandling med den anses motiverad.

Enheter

Lungavdelning 1

Vi undersöker och behandlar olika lungsjukdomar, såsom andningsinsufficiens, tuberkulos och sömnapné.

Lungmedicinska polikliniken, Åbolands sjukhus

Vi vårdar patienter som har astma, allergi, obstruktiv lungsjukdom eller sömnapné.

Lungmedicinska polikliniken, T-sjukhuset

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom astma, sömnapné och lungcancer.