Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till offer för sexuellt våld

Nyckelord:

Seri-stödcentret är en vårdenhet på Kvinnokliniken vid ÅUCS för dig som utsatts för sexuellt våld. Vi hjälper dig snabbt och stöder dig på många plan.

Lääkäri pitää potilasta kädestä.

Du behöver ingen remiss, utan kan komma direkt till Seri-stödcentret på eget initiativ eller hänvisad via myndighet. Du kan också ringa i förväg för att få råd. Det är bra att komma så snart som möjligt efter händelsen, men senast inom en månad. Du kan ta med dig en närstående som stödperson.

På vår mottagning arbetar läkare, sjukskötare, krisarbetare, socialarbetare, sjukhuspräster och sexualrådgivare.

Vi har också ett nära samarbete med andra aktörer (mielenterveysseurat.fi) och hänvisar dig till det stöd och den hjälp du behöver.

Kostnadsfria tjänster till alla oberoende av kön

Om du har utsatts för sexuellt våld har du rätt till Seri-stödcentrets tjänster. Du måste inte göra en brottsanmälan, även om vi uppmuntrar dig att göra det. Tjänsterna är kostnadsfria och riktar sig till alla offer för sexualbrott, oavsett kön. Stödcentret är öppet dygnet runt, men en del av stödtjänsterna är tillgängliga enbart dagtid.

”Sexuellt våld är till exempel trakasserier, tvång till förnedrande eller obehaglig sexuell handling, tvång till samlag, incest och våldtäkt.”
THL

Seri-stödcentret erbjuder

  • psykiskt och socialt stöd för att komma över den traumatiska händelsen
  • rättsmedicinska undersökningar och laboratorieprover
  • nödvändiga mediciner, vaccinationer och akut p-piller
  • plan för fortsatt vård
  • information om andra stödtjänster.

Mer information om tjänster i krissituationer från Varhas sida.

Ge respons

Du kan ge anonym respons om din vård på Seri-stödcentret vid ÅUCS via Seri-centrens gemensamma responsformulär (på finska).

Även THL samlar in respons om verksamheten vid Seri-stödcentren via responsformuläret (på finska).

Enheter

Seri-stödcentret

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld.