Hoppa till huvudinnehåll

Urinblåsecancer

Nyckelord:

Det typiska symtomet på urinblåsecancer är blod i urinen. Diagnosen fastställs med hjälp av cystoskopi (tittundersökning av urinblåsan).

Merparten av tumörerna kan avlägsnas genom cystoskopi ("hyvling"), men ibland måste hela urinblåsan avlägsnas. Lokal urinblåsecancer behandlas med medicinlösningar som sprutas in i urinblåsan. Cytostatika eller strålbehandling kan också behövas. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.

Urologiska avdelningen

Vi behandlar sjukdomar i urinorganen. Urologiska cancersjukdomar är den största sjukdomsgruppen.