Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus
Tavastlandsvägen 11
Åbo
Huvudingång 18A, våning 4, A-vingen

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

Avdelningen är öppen dygnet runt.

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är läkemedelsbehandling (t.ex. cytostatika), strålbehandling och kombination av dessa. En del av våra behandlingar är botande, en del bromsande och en del symtomlindrande.

På avdelningen utförs även sköldkörtelcancer patienternas radiojodbehandling. Vi ansvarar även för fortsatt vård av patienter som fått stamcellstransplantation på hematologiska avdelningen. Dessutom sköts patienter bl.a. för infektion, undersökningar, symtomlindrande åtgärder samt smärtbehandling. I genomsnitt är behandlingsperioden ca fyra dygn.

Patienter kommer vanligen till avdelningen via cancerpolikliniken med läkarremiss. Vi fungerar även som jouravdelning för cancerpatienter. Patienter kommer till avdelningen som jour via:

  • samjouren
  • andra cancerklinikens enheter
  • förflyttning från avdelningar på ÅUCS eller andra vårdenheter

Bekanta er med Välkommen till canceravdelningen -brevet. Där får ni noggrannare information om vår avdelning och anvisningar om förberedelser inför avdelningsperioden.

Vi hör till ÅUCS Operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Sjukhus