Hoppa till huvudinnehåll

Venös insufficiens

Nyckelord:

Venös insufficiens leder till ökat tryck i venerna och åderbråck, alltså venutvidgningar under huden.

Man överväger behandling av venös insufficiens framför allt då det uppstår hudförändringar i benet, det finns ytlig inflammation i åderbråck eller ett åderbråck blöder. Behandling av åderbråck och veninsufficiens är motiverat också då användning av stödstrumpa inte hjälper för symtomen i benet. Förebyggande behandling av åderbråck endast pga. storlek eller omfattning är däremot inte motiverat.

Största delen av patienterna med veninsufficiens kan behandlas med moderna intravenösa metoder. Av dessa använder vi skuminjektionsbehandling och laser. En liten del av patienterna kan dock behöva traditionell kirurgisk behandling. Största delen av venoperationerna kan dock utföras dagkirurgiskt.

All krävande behandling av vensjukdomar inom Egentliga Finland  sker på ÅUCS blodkärlskirurgi. Vi svarar också för utbildning av kretssjukhusens och hälsovårdscentralernas personal inom området.

Enheter

Kirurgiska polikliniken, Salo

Vi ger behandlingar inom flera specialiteter såsom ortopedi och urologi.

Blodkärlskirurgiska avdelningen

​Vi behandlar blodkärlskirurgiska patienter. Vi behandlar huvudsakligen patienter som har artärsjukdom. Riskerna i samband med artäråtgärder kräver…

Verisuonikirurgian poliklinikka

Verisuonikirurgian poliklinikalla tehdään valtimotautidiagnostiikkaa ja hoitosuunnitelmia potilaille.

Kirurgian poliklinikka, Loimaa

Hoidamme yleis-, vatsa-, suolisto-, verisuoni-, tuki- ja liikuntaelinkirurgisia potilaita. Teemme suonikohjujen vaahdotushoitoja kerran viikossa.