Hoppa till huvudinnehåll

Yrkessjukdomar

Nyckelord:

Yrkessjukdomar är yrkesrelaterade sjukdomar som klassificeras enligt lagstiftningen. Den huvudsakliga orsaken till en yrkessjukdom är någon fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet.

Andra yrkesrelaterade sjukdomar är sjukdomar där sjukdomen uppstått eller förvärrats av någon faktor i arbetet eller arbetsmiljön, men där denna faktor endast är under 50 % delaktig i sjukdomen.

En yrkesjukdomsdiagnos förutsätter att ifrågavarande faktor har allmänt konstaterats orsaka denna sjukdom och att ifrågavarande faktor har orsakat sjukdomen hos arbetstagaren som undersöks. De vanligaste yrkessjukdomsundersökningarna är för asbestsjukdomar och yrkesrelaterade allergiska luftvägssjukdomar.

Enheter

Arbetsmedicinska polikliniken

Vi diagnostiserar och uppföljer yrkessjukdomar och utreder ifall sjukdomarna är arbetsrelaterade.

Allergienheten

På allergienheten kan vi i samarbete med flera specialiteter erbjuda övergripande undersökning och behandling av allergisymtom.