Hoppa till huvudinnehåll

Akuuttilääketieteen opiskelu

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai siihen erikoistuva lääkäri vastaa kaikkien potilaiden vammojen ja akuuttien sairauksien oireiden vaatimasta diagnostiikasta ja kiireellisestä hoidosta.

Akuuttilääketiede yhdistää ja täydentää muiden erikoisalojen akuuttitoimintoja. Korkealaatuinen päivystyshoito edellyttää etupainotteista diagnostiikkaa ja viiveetöntä hoidon aloitusta. 

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri on ensisijaisesti päivystysklinikassa toimiva kliinikko, jonka muita tehtäviä ovat päivystystoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen, koulutuksen järjestäminen sekä päivystyksen talouden hallinta ja tutkimustyö. 

Akuuttilääkärit toimivat moniammatillisessa tiimityössä yhdessä ensihoidon ja päivystyksen hoitohenkilökunnan kanssa. 

Turussa erikoistumispalveluita on mahdollista saada yliopistosairaalaolosuhteissa yhteispäivystyksessä. 

Akuuttilääketieteen erikoislääkärin koulutus kestää 6 vuotta ja sisältää koulutusjaksot keskeisillä päivystyksellisillä erikoisaloilla. 

Visiomme on, että tulevaisuuden yhteispäivystyksestä vastaavat akuuttilääketieteen erikoislääkärit, jolloin eri toimialojen lääkärit voivat keskittyä paremmin omien erikoisalojensa päivystyshoitoa vaativiin potilaisiin. 

Tarkempaa tietoa erikoistumiskoulutuksesta löytyy yliopiston sivuilta.