Hoppa till huvudinnehåll

Barnpsykiatriska arbetsgruppen, Reso

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Raisiontori 1b
Raisio

Postadress

PL 52
20521 Turku

Öppettider

må–to 8.00–15.00
fr 8.00–14.00

Vi utreder, undersöker och vårdar barn under 13 år och deras familjer som behöver barnpsykiatrisk vård.

Våra tjänster är avsedda för invånare i Reso, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Rusko, Nystad, Kalanti, Tövsala, Letala, Gustavs och Pyhäranta.

De vanligaste orsakerna till vårdbehov hos barn

 • depression
 • beteendestörningar
 • mutism (stumhet)
 • psykosociala problem
 • skolfobi
 • neuropsykiatriska symtom.

Hur når jag vården?

 • Vi tar emot patienterna på läkarremiss.
 • Våra tjänster är avsedda för barn under 13 år och deras familjer och nätverk.
 • Tjänsterna är gratis för familjen.

Vår målsättning är att föra våra barnpsykiatriska tjänster till den miljö där barnen växer och utvecklas.  Med hjälp av konsultationer och verksamhet förankrad närmare patienten stöder vi dem som jobbar med mentalvård för barn inom primärhälsovården och inom skol- och socialarbetet.

Vem jobbar med i arbetsgruppen?

 • Arbetsgruppen är multiprofessionell med sakkunnig läkare, sjukskötare och psykolog.
 • Vid behov deltar en ergoterapeut i bedömningen och vården av barn.
 • Vi samarbetar med specialarbetsgrupperna inom ÅUCS barnpsykiatri (neuropsykiatri, småbarnspsykiatri och allmänsjukhuspsykiatri för barn).

Hur arbetar vi?

 • Den barnpsykiatriska utredningen består av en lägesutvärdering och eventuellt av en familjeutredning, av en individuell psykologisk eller barnpsykiatrisk bedömning samt ergoterapeutbedömning.
 • Barnpsykiatrisk poliklinisk vård kan omfatta bl.a. individuella besök av barnet och/eller en förälder, familjeterapi, familjedagvårdsdagar, hemvård, ergoterapi, gruppverksamhet och läkemedelsbehandling.
 • En rehabiliteringsplan uppgörs för barnet och/eller rehabiliteringsinsatserna uppföljs (barn som vårdas polikliniskt och som får vård på annat håll genom FPA:s försorg eller genom inköpstjänster uppföljs med årliga besök).