Hoppa till huvudinnehåll

Psykosarbetsgruppen, Lundo

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Hyvättyläntie 12
Lieto

Postadress

21420 Lieto

Öppettider

må–to 8.00–16.00
fr 8.00–15.00

Upptagningsområdet för psykosgruppen i Lundo omfattar personer i åldern 18–69 år som företrädesvis bor i Aura, Koskis, Lundo och St. Mårtens. Psykossymtom eller psykossjukdom kan vara intagningsorsaken.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Under vården undersöker vi patientens psykiska och fysiska mående och utreder livssituationen. Under terapiförhandlingarna kommer vi tillsammans med patienten överens om lämpliga individuella behandlingsmetoder. Patientens släktingar och närstående får gärna vara med om att planera och förverkliga behandlingen. En multiprofessionell arbetsgrupp utverkar behandlingen. Arbetsgruppen består av läkare, vårdpersonal, psykolog, socialarbetare, ergoterapeut, sysselsättningsledare, fysioterapeut och idrottsinstruktör.

Behandlingsmetoderna omfattar arbete med egenvårdare, medicinering, aktiviteter för individen och familjen samt gruppaktiviteter för att förbättra patientens funktionsförmåga och livskontroll, hembesök och nätverksmöten. Vid behov kan terapin kompletteras med socialservice, psykologiska utredningar, ergoterapi eller psykofysisk fysioterapi. Vi erbjuder också servicehandledning och stöd för planering av utbildning och sysselsättning. Vid behov samarbetar vi med primärhälsovården, student- och företagshälsovården, socialförvaltningen och tredje sektorn.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och förbättrar kvaliteten. Du kan ge oss respons gällande din vård.