Hoppa till huvudinnehåll

Diabetescentrum för barn och unga, Salo

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Salo sjukhus
Sairaalantie 9
Salo

Postadress

Sairaalantie 9
24130 Salo

Öppettider

må–fr 8.00–15.15
må–fr 8.00–14.00

Vi behandlar diabetes hos patienter under 16 år.

Diabetespolikliniken verkar i samma utrymmen som avdelningen för barn och unga. Största delen av våra patienter har typ 1-diabetes dvs. insulinbristdiabetes.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Besöket tar 45–75 minuter. Ibland kan också medicine studerande som är i slutskedet av sina studier delta i mottagningsbesöket.

På besöken uppföljs blodsockerbalansen, tillväxten och övriga sjukdomar som ibland hör samman med diabetes. På varje besök kontrolleras blodprov från fingerspetsen för att få den genomsnittliga blodsockernivån och årligen undersöks på laboratoriet mer omfattande blod- och urinprov.

För varje patient utarbetas en individuell plan för att samordna insulinbehandling, kost och motion. Handledning och stöd för egenvård är en central del av verksamheten och når också till barnets närmaste krets, till dagvården och skolan.

I diabetesarbetsgruppen ingår också näringsterapeut, rehabiliteringsinstruktör och familjeterapeut. Enligt behov ordnar vi så att patienten också har möjlighet till att träffa dem.

​Vi hör till ÅUCS Barn- och ungdomskliniken.

Sjukhus