Hoppa till huvudinnehåll

Allmäninternmedicinska polikliniken

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus
Kinakvarngatan 4-8
Åbo
ingång 3F, våning 1

Postadress

PL 52
20521 Åbo

Vi behandlar internmedicinska patienter som har många problem. Vi utreder patientens helhetssituation och uppgör en plan för undersökning och vård.

Allmäninternmedicinska polikliniken erbjuder patientmottagning och konsultationstjänster för patienter med internmedicinska frågeställningar. Patienterna besöker polikliniken på remiss från olika sjukhus, hälsocentraler, företagshälsovårdsenheter och privatläkare.

Internmedicinska konsultationer behövs för patienter med många olika symtom och fynd, t.ex. oavsiktlig viktnedgång eller anemi.

Två läkare och två sjukskötare arbetar på polikliniken. Vi samarbetar tätt med olika medicinska specialiteter och med primärhälsovården. Vår verksamhet omfattar också utbildning av medicine kandidater, sjukvårdsstuderande och läkare i specialistutbildning.

Vi sorterar under Intermedicinska polikliniken inom ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Sjukhus