Hoppa till huvudinnehåll

Jourenheten för mentala störningar och missbruk

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS T-sjukhus, jour
Keramikfabriksgatan 1
Åbo

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

Enheten är öppen under alla dygnets timmar.

Patienterna hänvisas till denna enhet från samjouren. Mental- och missbruksjouren betjänar patienter med plötsliga mentala kriser eller någon annan kraftig psykisk belastning eller patienter som har missbrukskris.

Enheten bemannas av en specialistläkare i psykiatri och en sjukskötare. Enheten är öppen under alla dygnets timmar. Vid enheten bedöms patientens hjälpbehov. Där ges också akut hjälp vid svåra psykiska symtom och patienterna kan också remitteras vidare för fortsatt vård.

Icke-jourmässiga ärenden behandlas av de psykiatriska poliklinikerna och missbruksenheterna. Några särskilda besökstider finns inte, utan anhöriga kan besöka patienterna för kortare stunder. Vid behov inbjuds anhöriga att delta i utredningen av patientens situation.