Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 23.10.2019 16.49

Åucs jour för barn och unga flyttas till U-sjukhuset

Nyckelord:

Åbo universitetscentralsjukhus jour för barn och unga inleder sin verksamhet i U-sjukhuset den 1 november. Den jourmässiga vården för barnpatienter inom primärvården flyttas från Åucs Akuten till barn- och ungdomskliniken i U-sjukhuset i början av november. På så sätt kan samjouren för barn och unga utveckla sin verksamhet redan innan hela barn- och ungdomskliniken flyttar till T3-sjukhuset år 2022.

Heikki Lukkarinen, Sanna Sederholm och Anna-Maija Kujari.

Direktör Heikki Lukkarinen, vikarierande assisterande avdelningsskötare Sanna Sederholm och tf. avdelningsöverläkare Anna-Maija Kujari i U-sjukhusets aula.

Den enda dygnet runt dejourerande specialsjukvården för barn och unga i Egentliga Finland har också hittills fungerat i U-sjukhuset.

– För tio år sedan var trenden den att alla skulle komma till samma jour, såväl bebisar som åldringar. Nuförtiden tänker man att barnpatienter är en mycket annorlunda grupp än vuxenpatienter och också enligt jourförordningen ska barnpatienter ha egna väntsalar som är anpassade för dem, säger tf. avdelningsöverläkare Anna-Maija Kujari.

Sakkunniga som är specialiserade på barn är de bästa personerna att uppskatta barnpatienters hälsotillstånd. Även familjerna har önskat att barnen har en egen jour.

– Nu då T3-sjukhuset håller på att byggas börjar vi förbereda oss på att alla barnpatienter ska flytta dit. Det vore en ganska stor förändring ifall jouren för barn och unga inledde sin verksamhet först då det nya sjukhuset står klart för flytt år 2022. Därför ville vi göra den här förändringen nu i god tid före flytten till det nya sjukhuset.

Barn har rätt till egen jour

Barnens rättigheter i sjukhuset grundar sig på Nobab-standarderna, som i sin tur baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. I den sägs det bland annat att barnpatienter bör ha en egen jour.

Målet är att familjen får den hjälp de behöver på en gång och från ett ställe. Denna metod antas minska på behovet av tjänster för barn och unga.

– Man har fått några första erfarenheter från områden där man inlett centraliserad jour för barn. De påvisar att behovet av hälsovårdstjänster för barn och unga som en helhet minskar tack vare jouren. Då barnens jourmässiga ärenden sköts av proffs som är specialiserade på barn sköts barnens ärenden på ett övergripande sätt. Då blir det färre fortsatta besök till exempelvis primärhälsovården, säger barn- och ungdomsklinikens direktör Heikki Lukkarinen.

Lättare för familjerna

Barnens och ungdomarnas hälsa förbättras också i och med att sakkunniga inom specialsjukvård känner igen eventuella sociala problem. Man kan aktivt ta tag i dem i tid i samarbete med kommunerna.

Anna-Maija Kujari anser att den största nyttan med en egen jour för barn är att alla familjer kommer in från samma dörr och de vet att de får proffsig vård och utvärdering av den vård som behövs.

– Föräldrarna behöver inte själva fundera på hurudan vård deras barn behöver eller av vem den vården ska ges. Vi utvärderar saken för deras skull, säger Kujari.

Jouren för barn och unga

  • Telefonnummer 02 313 1420.
  • Öppet dygnet runt.
  • Ingång från U-sjukhusets huvudingång 3A.
  • På årsnivå cirka 12 000–15 000 barn under 16 år.
  • Åbo stads och närkommunernas jour inom primärhälsovård och specialsjukvård.
  • Förutom jouren på barnkliniken i Åbo betjänar Salo sjukhus jour fortfarande barnfamiljer dygnet runt.
  • Loimaa och Vakka-Suomi sjukhus jourer betjänar varje dag fram till kl. 22.

 

Text och foto: Nadine Karell