Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 27.5.2021 16.50

ÅUCS Laboratoriers coronakapacitet har ökat med hundra gånger större omfattning på ett halvt år

Nyckelord:

ÅUCS Laboratoriers verksamhetsområde klinisk mikrobiologi ställdes inför en helt ny situation i början av år 2020. Under några månader har provtagnings- och analyseringskapaciteten vuxit oerhört mycket och ny praxis har skapats för coronatestning med låg tröskel. Verksamheten har fortsatt på så sätt sedan hösten.

En pipetteringsmaskin.

– Corona visade världen hur viktig mikrobiologin är. Den är med i många olika hälsofrågor, både på gott och ont, vissa epidemier går att förutse och andra inte. Därför behöver ett kliniskt mikrobiologilaboratorium på universitetsnivå hela tiden utveckla sin diagnostik såsom ett formula 1-stall utvecklar sina bilar, jämför ÅUCS laboratorieverksamhetsområdesdirektör Antti Hakanen.

– För ett år sedan, för att inte tala om för ett och ett halvt år sedan, så kunde jag inte tänka mig att vi undersöker hela 2 500 luftvägsprover på de mest hektiska dagarna eller att vi ens kunde ha kapacitet för det, säger ansvarsområdesdirektör Kaisu Rantakokko-Jalava från klinisk mikrobiologi.

Före coronapandemin, på hösten 2019, gjordes 300–1200 PCR-undersökningar av luftvägsvirus i månaden. Under en mycket sträng influensasäsong åren 2017-18 gjordes cirka 12 000 influensatest mellan november och maj. Detta ansågs då vara en stor mängd.

År 2019 var klinisk mikrobiologi-ansvarsområdets hela underökningsmängd 450 000 stycken, varav PCR-testens andel var cirka 75 000. Ifjol var enbart coronatesternas andel hela 170 000. Nu då det har gått cirka 15 månader av coronaepidemin har man allt som allt undersökt cirka 325 000 coronatester. Det har varit möjligt att öka kapaciteten drastiskt och utveckla testtagningen eftersom diagnosticeringen stöder sig på eget "in house" molekylbiologikunnande istället för stora automatiserade apparaturer.

– Ifall vi i Finland inte hade haft Åbos och Helsingfors universitetssjukhus virologiska laboratorier hade Finlands coronadiagnostik fördröjts med flera månader, eftersom de första kommersiella testerna kom på marknaden först då epidemin redan var i gång. Vi på ÅUCS kickade igång vår egen PCR-metod av coronavirus mycket snabbt då vi utrett coronavirusets genom och inom några veckor var vi klara att påbörja testandet, säger överläkare Tytti Vuorinen vid ÅUCS molekylmikrobiologi och virologi.

– Vår verksamhet grundar sig på flera decenniers forskningsverksamhet och samarbete med universitetet, så vi hade god beredskap att snabbt sätta igång med ett eget självgjort coronatest. Vi är också i främsta linjen vad gäller att identifiera virusmutationer med våra egengjorda test och sekvenseringar.  


Text: Nadine Karell

Foto: Mikael Soininen