Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 27.11.2018 15.49

Åucs stöder ungas mentalvårdstjänster

Nyckelord:

Åucs Psykiatri stöder Åbo stads strävanden till bättre mentalvårdsservice för ungdomar med ett tillskott på tio sjukskötarbefattningar.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt 27.11.2018 att grunda tio sjukskötarbefattningar vid Ungdomspsykiatriska ansvarsområdet inom Åucs.  Befattningarna fylls från och med 1.1.2019 och sjukskötarna kommer, enligt önskemål från Åbo stad, att arbeta direkt i skolorna. 

Ensam flicka

Foto: Pixabay

Beslutet innehåller ett villkor: ett avtal måste nämligen ingås där man kommer överens om att Åbo stad köper dessa sjukskötartjänster av sjukvårdsdistriktet.  

Efterfrågan på mentalvårdstjänster för ungdomar har ökat snabbt under de senaste åren både i Åbo och i hela landet.

Senaste sommar beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Åbo att staden ska förbättra behandling och tidig identifikation av symtom som tyder på mentala problem hos unga. Man beslöt också att erbjuda den psykiatriska primärvården verktyg för detta.  Enligt beslutet är det ingen fungerande lösning att ytterligare utvidga den psykiatriska specialsjukvården, utan aktörer behövs uttryckligen för det ungdomspsykiatriska arbetet inom primärvården, alldeles särskilt i skolorna.  Där kan man ge hjälp innan de ungas problem blir så överväldigande att specialsjukvård kan behövas.

Psykiatrin inom Åbo stad har övergått till Åucs.  Därför anser staden att det är vettigare att köpa de nödvändiga psykiatriska tjänsterna av sjukvårdsdistriktet än att avlöna folk för detta i stadens regi. Sjukvårdsdistriktet skulle enligt planerna sälja tjänsterna till självkostnadspris, vilket torde bli cirka 500 000 euro per år i personalkostnader.

Övriga ärenden beslöt styrelsen om enligt förslaget eller antecknade för kännedom.