Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 26.2.2019 15.49

Behandling med HIFU används vid smärtlindring av bentumörer

Nyckelord:

Vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har man nu inlett en fyraårig forskning där man undersöker fokuserat ultraljud, det vill säga HIFU-behandlingens användbarhet i smärtlindring av metastaser i skelettet. Åucs har fått en EU finansiering på 430 000 euro för det så kallade Horizon 2020-projektet.

I forskningen deltar flera universitetssjukhus i Europa. Vården jämförs med effektiviteten av strålbehandling. HIFU-behandlingen används i palliativt syfte, det vill säga som vård som lindrar symtomen, som smärtlindring av metastaser i skelettet. Tjugo patienter ska delta i Åbo. Åucs är det enda stället i Finland som ger HIFU-behandling.

– Vi vet att HIFU fungerar bra i vården av bentumörer. Nu söker vi jämförande bevis och svar på frågan ifall HIFU är lika effektiv eller mer effektiv än strålbehandling, säger överläkare i radiologi Roberto Blanco Sequeiros.

Visa Suomi, Pietari Mäkelä, Teija Sainio, Mikael Anttonen och Roberto Blanco Sequeiros.

På bilden från vänster forskare Visa Suomi, specialiserande läkare i radiologi Pietari Mäkelä, fysiker och forskare Teija Sainio, specialistläkare i urologi Mikael Anttinen och överläkare i radiologi Roberto Blanco Sequeiros.

Hjärnan näst i tur

HIFU-behandling används också i vården av tumörer i livmodern och prostatacancer. I framtiden finns planer på att använda HIFU mot hjärntumörer och mot motoriska störningar i hjärnan. Apparaten finns inte vid Åucs men målet är att anskaffa en sådan nästa år.

– Anskaffningen skulle lyckas på så sätt att den också delvis skulle ha utomstående användare. Vi skulle alltså erbjuda tjänster också för andra sjukvårdsdistrikt. Behandlingsformen skulle också ersätta en del av nuvarande vårdformer, säger Blanco Sequeiros.

Behandlingen skulle ersätta den nuvarande DBS-vården (Deep Brain Stimulation), så kallad djupstimulation av hjärnan där man via borrade hål i skallen för in elektroder för att stimulera hjärnan elektroniskt.

– HIFU är på så sätt omvälvande eftersom behandlingen görs helt utan kirurgi och utan något som helst sår.

Förbereder man en patient för behandling av prostatacancer.

Med hjälp av magnetavbildning kan man rikta HIFU-behandlingen till rätt ställe. Här förbereder man en patient för behandling av prostatacancer.

Lik en konkav spegel

HIFU är annorlunda än vanligt ultraljud. Det är koncentrerat ultraljud som fungerar med samma princip som en konkav spegel som kan rikta solstrålarna till en och samma punkt. Med metoden uppstår en värmeeffekt genom vilken vävnaden går kallbrand och tumören försvinner så småningom.

Patienter med prostatacancer har fått HIFU-behandling redan i cirka ett och ett halvt år.

– Vi strävar till att helt och hållet få bort den elakartade cancervävnaden.

Teija SainioFysikern Teija Sainio skriver sin doktorsavhandling om HIFU-behandlingen. Här håller hon de sterila engångsinstrumenten för vård av prostatacancer i sina händer.

Internationellt intresse

Åucs HIFU-behandling har fått mycket uppmärksamhet också från utlandet. Det har kommit förfrågningar ända från Kanada och USA från patienter som är intresserade av behandlingen. Från Florida kom en patient som insjuknat i prostatacancer till Åbo för en uppskattning av vården.

– De är förstås lite svåra att ordna men patienterna tar själva reda på via internet vad för forskning som är på gång i världen och de tar sedan direkt kontakt med vårt sjukhus, berättar specialistläkare i urologi Mikael Anttinen.

En enhet för HIFU-behandling av prostatacancer kostar 200 000 euro och varje vårdgång inklusive instrument kostar 3500–4000 euro.

– För att vara ett medicinskt instrument är det inte så dyrt trots att det endast går att använda en gång. Till exempel blodkärlsinstrument kostar tre gånger mer än det här, säger Blanco Sequeiros.

HIFU består av orden High Intensity Focused Ultrasound. 

 

Text och foton: Nadine Karell