Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 2.4.2019 16.49

Dyrare alkohol ledde till mindre dödlighet av olycksrelaterade hjärnskador

Nyckelord:

Enligt den nyss publicerade forskningen hade den senaste prishöjningen på alkoholprodukter i Finland en betydelsefull statistisk koppling till att dödligheten av olycksrelaterade hjärnskador minskade. Artikeln av Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) och Åbo universitets forskare publicerades i Scientific Reports (Nature) –vetenskapstidning den 1.4.2019.

Observationerna i forskningen gjordes då man undersökte kopplingen mellan höjningen i alkoholskatten och förändringarna i alkoholförbrukningen på befolkningsnivå och dess inverkan på dödligheten förorsakad av hjärnskador på grund av olycksfall för över 15-åringar under åren 2004–2016. Beskattningen av alla alkoholdrycker skärptes år 2007, varefter man höjt alkoholskatten på nytt flera gånger.

Under tiden som forskningen utfördes dog 12 100 personer i Finland som följd av hjärnskador de fått i olyckor. Det standardiserade talet för hjärnskadedödligheten under dessa år var 22,0 dödsfall på 100 000 personår, vilket är bland de högsta talen i Europa.

I och med alkoholskattehöjningarna  minskade den totala förbrukningen av alkohol med 1,2 procent per år och samtidigt minskade dödligheten förorsakad av hjärnskada från olycksfall med 4,1 procent i medeltal årligen (4,3 procent hos män och 2,4 procent hos kvinnor).

Forskningsgruppens huvudsakliga forskare är specialistläkare och docent Jussi Posti som arbetar på Åucs neurokirurgiska enhet. Enligt honom är kopplingen mellan totalförbrukningen av alkohol och hjärnskadedödligheten som upptäckts i forskningen statistiskt betydelsefull.

– Vi påvisade också att skattehöjningarna av alla olika alkoholdrycker hade en tidsmässig korrelation med minskningen av hjärnskadedödlighet hos båda könen, både då man forskat kvinnor och män tillsammans och skilt.

Jussi Posti

På bilden: Jussi Posti.

– Strängare alkoholpolitik ser alltså ut att minska på dödsfallen av hjärnskador som uppstått i olyckor också då man riktar åtgärder på annat än på att förminska drickandet för berusningens skull. Till exempel på priset på alkoholen, säger Posti.

Enligt honom har upptäckten betydelse eftersom till och med hälften av hjärnskadorna som uppstått i olycksfall sker under alkoholpåverkan. Upptäckten är dessutom betydelsefull också för att Finland placerar sig i toppen av Europas länder då det gäller dödlighet av hjärnskador på grund av olycksfall.

Billigare alkohol ökade på dödligheten av hjärnskador

Posti tar som ett motsatt exempel fram året 2004 då man sänkte alkoholbeskattningen väsentligt i Finland. Då sjönk alkoholdryckernas pris med 33 procent. Den mest märkbara prissänkningen skedde för starka alkoholdrycker och skatteförändringen ökade då på totalförbrukningen av alkohol med tio procent.

– Forskare vid Uleåborgs universitetssjukhus märkte att dödligheten av hjärnskador som uppstått i olycksfall ökade bland personer i medelåldern i norra Finland efter att alkoholen blivit billigare, berättar Posti.

Rapporten av forskarna på Åucs publicerades den 1.4.2019 i tidningen Scientific Reports (Nature). Forskningens resultat har också förevisats på Neurotrauma-föreningens kongress i augusti 2018 (Toronto, Kanada) och på International Brain Injury Associations världskongress i mars 2019 (Toronto, Kanada).

 

Ursprunglig artikel: "Fatal traumatic brain injuries during 13 years of successive alcohol tax increases in Finland – a nationwide population-based registry study. Sci Rep, 01 April 2019." Länk: https://rdcu.be/budyh


 Skribenter: Jussi P. Posti, Matti Sankinen, Jussi O.T. Sipilä, Jori O. Ruuskanen, Jaakko Rinne, Päivi Rautava och Ville Kytö.