Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 22.1.2021 15.50

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har vaccinerat och levererat till kommunerna ca 9 000 doser coronavaccin

Nyckelord:

Till torsdag 21.1. har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fått tillgång till 12 000 doser coronavaccin.  Av dessa har ca 9 000 doser överlåtits och distribuerats vidare till kommunerna. Varenda levererad dos åtföljs av en detaljerad användningsplan i enlighet med den nationella överenskommelsen om vaccinationsordningen i Finland. Totalt har leveransen av coronavaccin till  sjukvårdsdistriktet uppgått till 12 000 doser. Dessutom har Åbo stad erhållit direkt från Institutet för hälsa och välfärd THL vaccin för eget bruk och dessa vaccindoser ingår inte i sjukvårdsdistriktets statistik.

Allt vaccin som erhållits kommer att administreras enligt plan under vecka 4 och 5 antingen som första dos eller som boosterdos. Båda vaccinationstiderna reserveras i samband med tidsbokningen för den första vaccindosen.

– Vi har en detaljerad plan för hur vaccinet används. Det förvaras djupfryst i läkemedelscentralen och sjukhusapoteket. Vaccinet har således antingen öronmärkts för leverans vidare till en namngiven kommun inom Egentliga Finland eller reserverats för att administreras vid en specificerad tidpunkt enligt vaccinationsordningen, berättar chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Av vaccinerna som sjukvårdsdistriktet får sig tillskickat levereras merparten vidare till kommunerna som ansvarar för coronavaccinationerna inom sina respektive områden. Vaccinationerna sker och vaccinerna distribueras vidare i den takt de blir tillgängliga. 

Bara under den pågående veckan har sjukhusapoteket levererar totalt ca 1 900 vaccindoser till kommunerna i Egentliga Finland.  Sedan vaccinationsverksamheten inleddes har vaccin administrerats inom sjukvårdsdistriktet åt ca 3 000 yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i vården och diagnostiken av coronapatienter och som arbetar med kritiska hälso- och sjukvårdsfunktioner. Dessutom har ca 500 av dessa personer fått boosterdosen.

Tabell: Andelen vaccinerade som fått första vaccindosen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, situationen i slutet av vecka 2. Sedan statistiken gällande vaccinationsordningen för den pågående veckan (vecka 3) blivit klar offentliggörs informationen om situationen tisdagen 26.2.2012.

Vaccinationsgrupp enligt THL:s vaccinationsordning Andelen som fått första vaccindosen i slutet av vecka 2, %
 I Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt
I kommunerna
1. Personalen vi intensivvårdsavdelningarna 87 %
2. Personalen på vårdavdelningarna och jouravdelningarna samt akutvårdspersonalen som sköter patienter med bekräftad eller misstänkt COVID-19-sjukdom. 58 %64 %
3. Personalen på infektionsmottagningarna, personalen som tar coronaprover och laboratoriepersonalen som utför coronavirusdiagnostik för patienter med bekräftad eller misstänkt COVID-19-sjukdom.
100 %69 %
4. Personalen och brukarna vid socialvårdens boendeserviceenheter för äldre personer samt vid institutionsenheterna för intensifierat serviceboende, d.v.s. för vård dygnet runt.

Personal: 20 %

Brukare:  22 %

5. Kritisk personal inom social- och hälsovården, t.ex. personalen vid enheterna för organtransplantationer, cancervård och krävande akutkirurgi. 18 %15 %
Totalt 35  % 25 %


Informationen sammanfattas på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbsida.