Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 18.5.2021 16.50

Från och med idag får barn och unga idka hobbyverksamhet med närkontakt inomhus

Nyckelord:

Coronaläget i Egentliga Finland har lugnat sig en aning. Incidensen håller sig dock fortfarande kring etthundra vilket betyder att regionen är stadigt kvar i spridningsfasen.

Med alla mätare mätt håller incidensen på att minska inom vår region. Det förefaller som om valborgsfirandet inte skulle ha ökat smittfallen särskilt signifikant. 

Coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland beslöt på tisdagen 18.5.2021 att barn och unga som är födda år 2001 eller senare får idka fritids- och hobbyverksamhet inomhus från och med idag, och detta gäller också grenar med närkontakter. Målet är att tävlings- och sportverksamheten kommer igång nästa vecka (25.5.2021) om epidemiläget hålls lugnt.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 94,4. På fredagen 14.5.2021 var siffran 101,3 och för en vecka sedan 94,4.  Andelen positiva coronatestresultat är nu 3,0 procent – för en vecka sedan var siffran 3,2 procent. 

Senaste vecka ökade man på det tillåtna maximiantalet deltagare i offentliga tillställningar till tio. Detta beslut som Regionförvaltningsverket fattat är i kraft till och med 31.5.2021. För att kunna öka maximiantalet deltagare bör regionen återgå till accelerationsfasen (det vill säga fasen för samhällsspridning).  Detta är dock osannolikt mot bakgrund av alla dimissioner och skolavslutningar som firas i början av juni. 

Redan senaste vecka beslöt coronakoordineringsgruppen rekommendera att studentkalas och andra dimissionsfestligheter firas i mindre grupper som avlöser varandra. Därmed skulle bara en del av gästerna vara på plats på en och samma gång.

– För att vi ska nå accelerationsfasen måste incidensen ligga mellan 25 och 50 under två veckor. Tyvärr är det synnerligen osannolikt att vi kan nå så låga siffor på så kort tid, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  

Vaccinationstäckningen nära noll bland yngre

Överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt får ofta frågan varför vi håller så envist fast vid alla begräsningar och varför man inte kan arrangera sommarevenemang.

– Kom ihåg att vaccinationstäckningen är i praktiken noll i de åldersklasser som rör sig mest på stan och gatorna. Läget är alltså mycket osäkert. Vi kan lätta på begräsningarna till nära normalt vardagsliv endast då vaccinationstäckningen är tillräcklig – gällande båda vaccindoserna – för de yngsta åldersklasserna. Om den gynnsamma utvecklingen fortsätter hoppas vi dock att vi kunde gå mot detta mål redan tidigare.