Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 26.11.2019 15.49

Fysiatrin vid Åucs och stadssjukhuset fusioneras i början av 2020

Nyckelord:

Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förenar sina specialistläkartjänster inom fysiatrin. Från och med 1.1.2020 koncentreras behandlingen av patienter med fysiatriska tillstånd till sjukvårdsdistriktets fysiatriska poliklinik.

Arbetsinsatsen av en specialistläkare i fysiatri och av en sekreterare inom Åbo stads fysiatriska verksamhet uthyrs till sjukvårdsdistriktet. Vårdansvaret kommer att ligga hos sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktets styrelse fattade beslut om fusionering 26.11.2019.

– Det här är en bra sak och den förstärker det fysiatriska arbetet, säger Ville Äärimaa, direktör för verksamhetsområdet Åucs Orto. 

Den blivande fysiatriska enheten kommer att finnas i Åucs Kirurgiska sjukhus på Luolavuorivägen. Förutom de omedelbara synergieffekterna kommer det föreslagna samarbetet att möjliggöra bättre planering av verksamheten och en mer långsiktig förberedelse av de förestående ändringarna inom den medicinska rehabiliteringen inom vårt landskap.

Den sammanslagna verksamheten gör det också möjligt att utveckla vården av fysiatriska patienter mer systematiskt, vilket också gagnar utvecklingsarbetet inom primärvården. När remisskön blir gemensam, kommer handläggningstiden av remisserna att förkortas – hittills har det uppstått dröjsmål bland annat på grund av att remisser har överförts mellan organisationerna. 

Liten specialitet

Enheterna såväl vid stadssjukhuset som vid sjukvårdsdistriktet är mycket sårbara vad gäller läkarresurser. Frånvaron av bara en enda aktör förlänger köerna dramatiskt och detta medför en risk att vårdgarantin inte längre kan uppfyllas.

Fysiatrin är en liten medicinsk specialitet och det råder kronisk brist på specialister. Det är också svårt att rekrytera läkare för specialiseringstjänst. Å andra sidan bedömer man på nationellt plan att behovet av fysiatrisk knowhow kommer att öka inom de närmaste åren. Detta leder till en ohållbar resursbrist för denna lilla specialitet och i värsta fall till att köerna förlängs ordentligt. I Finland råder brist på specialistläkare inom fysiatri och därför är många specialisttjänster för närvarande obesatta.

Årligen cirka 1500 fysiatriska patienter i Åbo

År 2018 besökte 1170 patienter fysiatriska polikliniken vid Åucs och antalet patientkontakter uppgick till 2700.

Vid den medicinska rehabiliteringsenheten inom Åbo stads välfärdssektor undersöks årligen 1000 nya fysiatriska patienter och antalet patientbesök uppgår till 1500. Antalet patientkontakter per år uppgår till cirka 2000.

Specialistläkare inom fysiatri kallas fysiatrer. De sköter patienter som står i behov av specialistbedömning för behandling och diagnostik av sjukdomar i stödorganen och för bedömning av patientens funktionsförmåga.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi