Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 10.10.2017 16.49

Heikki Lukkarinen direktör för verksamhetsområdet Åucs Barn- och ungdomsklinik

Nyckelord:

Styrelsen beslöt idag (10.10.2017) enligt förslaget att tillsätta specialistläkare i barnsjukdomar, docent Heikki Lukkarinen till positionen som direktör för verksamhetsområdet Åucs Barn- och ungdomsklinik från och med den 1.1.2018. Lukkarinen valdes 3.10.2017 till tjänsten som överläkare vid Barn- och ungdomskliniken. Han efterträder professor Jussi Mertsola som går i pension.

Heikki Lukkarinen

​Sju personer sökte platsen som direktör för verksamhetsområdet. Positionen som direktör för verksamhetsområdet är en uppgift som är oberoende av en viss tjänst och som skilt tillsätts en tjänsteinnehavare. Verksamhetsområdets direktör leder och övervakar hälso- och sjukvården på verksamhetsområdet enligt anvisningarna från sjukhusdirektören. Hon eller han ansvarar också för budgeten för sitt verksamhetsområde, producerandet av hälsotjänster till sjukvårdsdistriktets invånare, dimensionerandet av serviceproduktion för att motsvara behovet av tjänster och lagligheten.

Heikki Lukkarinen har fungerat som avdelningsöverläkare på Åucs enhet för sällsynta sjukdomar och som äldre rådgivare på Sitra.

Sin grundutbildning som barnläkare har han fått i Åbo och han är ursprungligen från Joensuu. Han har också studerat som postdoktoral utomlands, bland annat på Göteborgs barnsjukhus i Sverige.