Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 15.6.2021 16.50

Laboratoriets provtagningstjänst vid ÅUCS Stamsjukhus koncentreras till T-sjukhuset

Nyckelord:

Laboratorietjänsten för provtagning vid ÅUCS koncentreras från och med fredagen 18 juni till T-sjukhuset. Tjänsten blir nu smidigare, då antalet mottagningsenheter för provtagning ökar till fem. 

I en kvinnas armar, ett barn från vilket en vårdgivare tar ett armprov.

Den allmänna provtagningsenheten i A-sjukhuset upphör den 18 juni 2021.  Därför ökas antalet servicepunkter för provtagning på turnummer vid T-sjukhuset.  Laboratoriepersonalen som arbetat vid A-sjukhuset flyttar delvis till T-sjukhuset, där ett nytt provtagningsrum öppnas.  

Nu tas prov på fem snabba provtagningspunkter vilket gör hela provtagningsprocessen smidigare.  Då det gäller så kallad smidig service, tas endast blodprov på dessa provtagningspunkter, inga andra prov. Dessutom finns det nu en egen könummerlinje för barn under 16 år och ungdomar.  

– Vi strävar till smidigare service på många olika sätt. Det som är utmanande är att antalet klienter som kommer för provtagning med turnummer kan variera kraftigt.  Stamsjukhusets provtagningstjänst är i första hand avsedd för patienter som besöker sjukhusets mottagningar.  Då det också är möjligt att anmäla sig fritt med turnummer, betyder detta att vi betjänar också andra patienter inom vår region, säger t.f. ansvarsområdeschef för ÅUCS Laboratorier Pia Leino.   

Laboratoriets väntrum har förstorats i T-sjukhuset och turnummertavlan har flyttats så att kunderna kan sitta på långa avstånd från varandra.  

– Vi utvecklar servicen aktivt på basis av kundfeedback, berättar överskötare Maiju Manelius.

T-sjukhuset är lätt att nå

Det är lätt att komma för provtagning genom T-sjukhusets huvudingång.

– Vi koncentrerar vår verksamhet till T-sjukhuset i avsikt att ge tillräckligt med utrymme och personal för vårt arbete. Vi informerar patienterna som kommer till A-sjukhuset om det nya arrangemanget, säger Manelius.  

Det går bra att komma från A-sjukhuset till T-sjukhuset via en inomhuskulvert.  

För ÅUCS Laboratorier är sommaren alltid en bråd tid särskilt då många människor kommer för provtagning innan de inleder sin sommarsemester. Början av veckan är året runt den brådaste tiden.