Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 15.6.2021 16.50

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände för sin del organisationen och modellen för det temporära beredningsorganet (Vate)

Nyckelord:

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände för sin del förslaget att grunda ett temporärt beredningsorgan (väliaikainen valmistelutoimielin = Vate) i landskapet, under förutsättning att lagpaketet som gäller hälsovårdsreformen blir godkänt.  Det temporära beredningsorganet för Egentliga Finland skulle inleda sin verksamhet om lagpaketet för social- och hälsovårsreformen godkänns av riksdagen och lagarna träder i kraft. 

Ärendet har behandlats tidigare vid kommundirektörsmöten i Egentliga Finland. 

Enligt förslaget skulle organet i Egentliga Finland omfatta 13 medlemmar, varav

  • 8 kommunmedlemmar (4 från Åbo ekonomiska region och 1 från landskapets 4 andra ekonomiska regioner),
  • 2 medlemmar och ordföranden från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,
  • 1 medlem från specialomsorgen och 
  • 1 medlem från räddningsväsendet.

Principen är att kommunerna inte utnämner två medlemmar från samma kommun. Här utgör dock Åbo stad och organisationerna räddningsväsendet och sjukvårdsdistriktet undantag. Med detta förfaringssätt blir så många kommuner som möjligt delaktiga av det förberedande arbetet kring hälsovårdsreformen. 

Beredningsorganet skulle tillsättas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Sjukvårdsdistriktet skulle också organisera de nödvändiga mötes- och arbetsutrymmena för att ge en god start för beredningsorganets arbete.  Sjukvårdsdistriktet skulle också ordna det så att de nödvändiga förutsättningarna för beredningsorganets arbete uppfylls. 

Besluten som parternas organ fattar måste vara enhälliga. I annat fall beslutar statsrådet om det temporära beredningsorganets sammansättning efter 1.9.2021, alltså två månader efter att lagarna trätt i kraft.  Ursprungligen har man tänkt att lagarna nämligen skulle träda i kraft 1.7.2021. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tillsätter det temporära beredningsorganet vid sitt möte 17.8.2021, om riksdagen godkänt lagstiftningen för hälsovårdsreformen och om parterna i Egentliga Finland enhälligt godkänt förslaget om grundandet av detta beredningsorgan. 

Dokumenten som gäller mötet finns här (på finska).

Här finns beslutet som Egentliga Finlands styrelse tog 30.3.2021:  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är beredd att påbörja frivillig beredning av social-  och hälsovårdsreformen