Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 14.10.2020 16.50

Välmående personal inverkar positivt på kundupplevelsen

Nyckelord:

Sjukvårdsdistriktets nyutnämnda personaldirektör anser att klientservicen mår bra av att personalen mår bra. Saija Stenbacka har arbetat inom affärslivet och hon känner sig ödmjuk i sin nya arbetsmiljö – hon anser den vara förenlig med det som hon själv värdesätter.

Saija Stenbacka lutar sig mot väggen, bredvid den växer ett rött vin som har blivit rött.

Saija Stenbacka inledde sin tjänst som personaldirektör på tröskeln till sjukvårdsdistriktets nya strategiperiod och sote-reformen.
Stenbacka, 52, inledde i september sin tjänstgöring vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, arbetsplatsen för mer än 8000 människor.

– Sjukvårdsdistriktets samhällsansvar är stort. Vad vi gör påverkar ett enormt antal människor.  Jag känner mig mycket ödmjuk inför mitt uppdrag, men tar passionerat emot det, säger hon. 

Innan sin anställning vid sjukvårdsdistriktet jobbade Stenbacka som personaldirektör vid Finnair med ansvar för arbetsvälbefinnande och personalanalys.  Därförinnan hade hon arbetet bl.a. i olika chefsposter för Metso och Nokia.  

Stenbacka har märkt att arbetstagarna vid sjukvårdsdistriktet uppvisar likadan lojalitet som hon upplevde under sina tidigare tjänsteförhållanden på bolag där människorna också haft långa arbetsförhållanden och där arbetsgivaren gått i arv under flera generationer.

– Gemensamt för många människor är en viss djup kallelse, en vilja att göra arbetet allt bättre kunden till fromma, funderar hon.

Beslut bygger på information

Stenbacka har studerat matematiskt-naturvetenskapliga och pedagogiska ämnen och hon beskriver sig själv som en analytisk och problemlösningsorienterad person.  Hon tycker att tidpunkten är precis den rätta för henne att övergå till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:   sjukvårdsdistriktets nya strategi är under uppbyggnad och sote-reformen står inför dörren.  

– Jag arbetar för en förändring mot en allt öppnare dialog och positivare kultur. Mitt sätt att jobba för dessa mål är att stå i samverkan med människor.  Eller som en av mina tidigare chefer uttryckte det: "Kulturen ändras med en kaffekopp i taget." För mig betyder detta att möta och föra diskussioner med hela vår personal, säger hon. 

Direktören för sjukvårdsdistriktet Matti Bergendahl anser att personaldirektören är en central aktör under dessa brytningstider.  Visserligen är nya och moderna arbetsutrymmen och apparater viktiga, men sjukvårdsdistriktet vill hädanefter lägga särskild vikt vid personalfrågor och vid att utveckla chefsarbete och ledarskap.  

– Jag är mycket glad att vi fått Saija att leda sjukvårdsdistriktets HR-arbete mot nästa fas. Hon hämtar med sig nya visioner ur olika branscher, säger Bergendahl.

Alla har vi samma grundbehov

Stenbacka har arbetat internationellt och då har hon märkt att människorna har samma grundbehov oavsett kultur, etiskt synsätt, ålder och arbete.

– Varje människa har i grunden behov av att vara accepterad, att bli uppskattad för det arbete hen gör, att få rättvisa och att se sina egna utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Saija har trevliga minnen från sin studietid i Åbo.  Också efter avslutade studier har Åbo och särskilt Runsala varit angenäma fritidsmål för Saija Stenbacka som idkar naturfotografering och älskar hundar.

– Här på mitt nya jobb strålar många av mina passioner samman, utbrister hon med ett leende.

 

Text: Suvi Vainio

Bild:  Harri Falck