Hoppa till huvudinnehåll

Anemi hos barn

Nyckelord:

Anemidiagnostik påbörjas, när man i blodbilden konstaterar att hemoglobinet är under referensvärdet för åldern. Då kontrolleras MCV-värdet, som meddelar storleken på röda blodkropparna.

Ett litet barn sitter i sjukskötares famnen. Läkare tittar på barnet.

Behandling av anemi

Vanligen fortskrider undersökningen av anemi med mer detaljerade blodprov enligt beskrivningen ovan. Benmärgspunktion behövs ifall patienten förutom lågt hemoglobin även har tydligt avvikande värden vita blodkroppar eller trombocyter.

Patienterna undersöks och behandlas huvudsakligen på hematologiska polikliniken för barn och unga på ÅUCS. Även vård på avdelningen behövs ifall man genomför blodtransfusioner eller till exempel benmärgspunktion.