Hoppa till huvudinnehåll

Blodkärlskirurgi

Nyckelord:

Blodkärlskirurgi betyder kirurgi av artärerna utanför skallen (förutom hjärtkirurgi och aortakirurgi där man behöver hjärt-lungmaskin) samt venkirurgi.

Enheter

Blodkärlskirurgiska avdelningen

​Vi behandlar blodkärlskirurgiska patienter. Vi behandlar huvudsakligen patienter som har artärsjukdom. Riskerna i samband med artäråtgärder kräver…

Verisuonikirurgian poliklinikka

Verisuonikirurgian poliklinikalla tehdään valtimotautidiagnostiikkaa ja hoitosuunnitelmia potilaille.

Kirurgian poliklinikka, Loimaa

Hoidamme yleis-, vatsa-, suolisto-, verisuoni-, tuki- ja liikuntaelinkirurgisia potilaita.

Kirurgiska polikliniken, Salo

Vi ger behandlingar inom flera specialiteter såsom ortopedi och urologi.