Hoppa till huvudinnehåll

Cancer i bukspottkörteln

Nyckelord:

Cancer i bukspottkörteln kan vara länge symtomfri eller ge endast litet symtom och därför har sjukdomen ofta spritt sig då den konstateras.

Typiska symtom är viktnedgång, smärta i övre delen av buken, ryggvärk och gul hud.

Cancer i bukspottkörteln behandlas med operation, cytostatika och strålbehandling. Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

En mer sällsynt form av bukspottkörtelcancer är den s.k. endokrina bukspottkörtelcancern. Denna form utgör endast 3 % av alla bukspottkörtelcancrar, och den är helt annorlunda till sin art är den vanliga formen av bukspottkörtelcancer. Endokrin bukspottkörtelcancer behandlas, förutom med operation och cytostatika, också med hormonbehandling.

Enheter

Gastroenterologiska polikliniken, A-sjukhus

Vi behandlar gastroenterologiska patienter kirurgiskt och medicinskt och utför endoskopier.

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.