Hoppa till huvudinnehåll

Endometrios

Nyckelord:

Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom bland kvinnor i fertil ålder. ÅUCS ligger i framkant när det gäller behandlingen av endometrios. Vi har främjat vården av endometriospatienter i över 20 år. Till våra främsta fokusområden hör utvecklingen av diagnos och operationsbehandlling av endometrios.

Lääkäri keskustelee potilaan kanssa.

Vad är endometrios?

Endometrios är en hormonberoende sjukdom där vävnad som påminner livmoderslemhinna växer i små härdar utanför livmodern. Östrogenen som produceras av äggstockarna får endometrioshärdarna att växa. Härdarna orsakar en kronisk inflammation som kan kan leda till ärrbildning och sammanväxningar om den fortgår.

Den vanligaste formen av endometrios är ytlig peritoneal endometrios på bäckenväggarna eller på organens ytor. Den kan också bilda cystor, eller endometriom, i äggstockarna, eller växa som djupa härdar i livmoderfästena (sacrouterinligamenten) eller på tarmens eller urinblåsans vägg.

Det vanligaste symtomet på endometrios är svår menstruationssmärta. De flesta har också andra symtom, såsom smärta vid samlag och avföring samt funktionella symtom i blåsan och tarmen. Smärtan är ofta kronisk och minskar livskvaliteten avsevärt.

Endometrios diagnostiseras till stor del utifrån patientens symtom. Sjukdomens art och omfattning kan fastställas genom gynekologisk undersökning och ultraljudsundersökning.

Hur behandlas endometrios?

Endometrios är en kronisk sjukdom. Den kan inte botas eller avlägsnas helt, men symtomen kan lindras avsevärt med antiinflammatoriska läkemedel, hormonbehandling eller operation. Läkemedelsbehandling är nästan alltid det primära alternativet och används ofta i flera år. Operation blir akutellt om medicinsk behandling inte är tillräckligt effektiv eller om smärtorna är mycket svåra eller hindrar graviditet. Icke-medicinsk smärtlindring är också viktig vid behandling av smärta på grund av endometrios.

Du kan komma till oss med en läkarremiss. Du behandlas av gynekologer som är specialiserade på endometrios, tillsammans med ett multiprofessionellt team. Som endometriospatient har du också tillgång till din egna digitala vårdväg.

Enheter

Mottagningarna för kvinnosjukdomar

På mottagningarna för kvinnosjukdomar sköter vi olika kvinnosjukdomar.

Avdelningen för kvinnosjukdomar

På avdelningen sköter vi patienter som är i behov av gynekologisk specialsjukvård.

Gynekologiska polikliniken, Loimaa

Vi sköter gynekologiska sjukdomar och symtom som kvinnan har under olika skeden av sitt liv.

Gynekologiska polikliniken, Salo

Vi sköter olika gynekologiska sjukdomar, missfall och aborter.