Hoppa till huvudinnehåll

En fysiater är en läkare som är specialiserad på rehabilitering, med särskild kompetens inom sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. En fysiater kan också hitta olika sätt för att förbättra funktionsförmågan vid andra sjukdomar.

lääkäri tutkii makuulla olevan potilaan polvea.

En fysiater gör sin bedömning utifrån en omfattande intervju och en klinisk undersökning. Syftet är att bedöma din rörlighet och funktionsförmåga samt rehabiliteringsbehov. Du behöver en remiss för att komma på utredning.

Vi gör också diagnostiska och bilddiagnostika undersökningar, t.ex. magnetröntgen och undersökningar av nervbanor. Vid behov kan vi planera och genomföra fortsatt rehabilitering tillsammans med en träningsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut eller smärtpsykolog.

Den fysiatriska enheten vid ÅUCS är den enda i Finland som har det europeiska utbildningscertifikatet inom fysiatri (UEMS), och enheten bedriver aktiv forskning inom olika rehabiliteringsområden.

Rehabiliteringsutredning

Vår poliklinik har också en enhet för rehabiliteringsutredning som gör bedömningar av arbetsförmågan samt utredningar för personer i arbetsför ålder som har multisjukdomar som försämrar arbets- eller funktionsförmågan.

En rehabiliteringsutredning innebär att vi bedömer din helhetssituation med beaktande av din utbildning, arbetserfarenhet, ålder, ditt hälsotillstånd samt dina utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter. Därutöver bedömer vi din livssituation och dina styrkor. Syftet är att bedöma vilka förutsättningar du har för yrkesinriktad rehabilitering, dvs. dina möjligheter att fortsätta i arbetslivet trots funktionsbegränsningar.

Enheter

Fysiatriska polikliniken, ÅUCS Orto Kirurgiska sjukhuset

Vi uppgör planer för holistisk vård och rehabilitering av patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Motionslaboratoriet

Motionslaboratoriet har som sin uppgift att producera undersökningar och utredningar om patienters biomekaniska och rörelsefysiologiska rörelse- och…