Hoppa till huvudinnehåll

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar

Nyckelord:

Vi tar hand om akuta fall, t.ex. skador i huvud- och halsområdet.

Vi tar hand om akuta fall, t.ex. skador i huvud- och halsområdet. Patienter som kommer med jourremiss tas emot i samma utrymmen som patienter med tidsbeställning. Beroende på antalet jourpatienter kan mottagningstiderna ändras.

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar är tills vidare dygnet runt på T-sjukhusets samjour. Anmäl dig i samjourens entréhall hos lobbyvakten eller sekreteraren.

Patienter med vårdrelation till öron-, näs- och halskliniken och de patienter som behöver brådskande rådgivning kan ringa sjukskötaren tel. 02 313 1525. Övriga patienter kan ta kontakt med vår jourhjälp tel. 116117.

Enheter

Öron-, näs- och halssjukdomar mottagningar, Fyrsjukhuset

Vi vårdar patienter med öron-, näs- och halssjukdomar. Vi gör operationsbedömningar, planerar cancerbehandling och utför dagkirurgiska åtgärder.