Hoppa till huvudinnehåll

Öron-, näs- och halssjukdomar mottagningar, Fyrsjukhuset

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 7

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

må–fr 7.30–15.00
må–fr 8.30–10.00, 13.00–15.00

Vi vårdar patienter med öron-, näs- och halssjukdomar. Vi gör operationsbedömningar, planerar cancerbehandling och utför dagkirurgiska åtgärder.

Kettu

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Vi hör till ÅUCS verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Jour

Vi tar hand om akuta fall, t.ex. skador i huvud- och halsområdet. Patienter som kommer med jourremiss tas emot i samma utrymmen som patienter med tidsbeställning. Beroende på antalet jourpatienter kan mottagningstiderna ändras.

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar är tills vidare dygnet runt på T-sjukhusets samjour. Anmäl dig i samjourens entréhall genom att trycka på könummerknappen.

Patienter med vårdrelation till öron-, näs- och halskliniken och de patienter som behöver brådskande rådgivning kan ringa sjukskötaren utanför tjänstetid, tfn. 02 313 1525. Övriga patienter kan ta kontakt med telefonrådgivningen vid T-sjukhusets jour, tfn. 116117.

Sjukhus