Hoppa till huvudinnehåll

Ledproteskirurgi

Nyckelord:

Ledprotesoperation i höften, knät eller axeln görs när en sliten led orsakar svår smärta och andra behandlingsformer inte räcker till.

leikkaussalihenkilökuntaa suoja-asuissa.

Ledproteser är implantat som är avsedda att vara permanenta. De är tillverkade av metall, keramik och plast. Att ersätta en utsliten led med en ledprotes ger vanligtvis betydande smärtlindring. En ledprotes är emellertid en mekanisk reservdel som inte alltid motsvarar en frisk led. Det är fråga om att göra en kompromiss för att lindra smärtan. I bästa fall kan ledprotesen ändå passa så bra att du glömmer bort att den finns. Vår behandling utgår alltid från den senaste vetenskapliga forskningen.

Ledprotesen kan slitas, gå sönder eller lossna från benet, varvid en omoperation blir aktuell. Vi har bred kompetens inom krävande omoperationer av ledproteser.

En ledprotesoperation är inte alltid nödvändig, utan vi gör också höftartroskopi och höftledssparande kirurgi, såsom korrigering av höftledskålens position.

När blir en ledprotesoperation aktuell?

Ledvärk som beror på artros behandlas till en början konservativt, dvs. på andra sätt än med operation. Konservativ behandling är bland annat antiinflammatoriska läkemedel, måttlig motion, ledinjektioner, stöd, ortoser och tejpningar samt viktminskning vid behov. Om smärtan blir svår och ihållande kan en ledprotesoperation bli aktuell. I dessa fall är det fråga om att brosket på ledytorna saknas i den skadade leden, vilket konstateras utifrån röntgenbilder.

När beslutet om ledprotesoperation har fattats börjar vi genast med förberedelserna inför operationen. Det är viktigt att du hinner förbereda dig metodiskt, eftersom det minskar risken för komplikationer och påskyndar återhämtningen. God förberedelse kan också vara till hjälp du känner dig orolig inför operationen. Om du är långtidssjuk är det av största vikt att du är i god vårdbalans före ledprotesoperationen.

Professor Keijo Mäkelä, avdelningsöverläkare på ÅUCS Orto, har skrivit en artikel om ledprotesoperationer och eventuella komplikationer. Du kan läsa artikeln på finska här (Tyksorto.fi).

Väntetider i ÅUCS Orto

Vi har sammanställt statistik över våra olika vårdprocesser: Väntetider (Tyksorto.fi). Endast icke-brådskande vård ingår i statistiken. Jourpatienter vårdas alltid omedelbart och utan dröjsmål.

Enheter

ÅUCS Orto polikliniken

Vi sköter sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen.

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Kirurgian poliklinikka, Uusikaupunki

Tutkimme, suunnittelemme ja järjestämme hoitoa ja leikkauksia. Seuraamme hoidon edistymistä sekä teemme kirurgisia toimenpiteitä ja tähystyksiä.

Kirurgian poliklinikka, Loimaa

Hoidamme yleis-, vatsa-, suolisto-, verisuoni-, tuki- ja liikuntaelinkirurgisia potilaita.