Hoppa till huvudinnehåll

Leukemi hos barn

Nyckelord:

Den vanligaste leukemin i barndomen är akut lymfoblastleukemi, förkortat ALL, och en annan form som konstateras hos barn är akut myeloisk leukemi, förkortat AML.

Hos leukemipatienter har cellvävnaden som normalt producerar blodceller börjat bete sig onormalt. På grund av det ökar elakartade celler sig snabbt vid leukemi, först i benmärgen och senare i blodet. Samtidigt minskar produktionen av normala blodceller snabbt och patienten får typiska leukemisymtom, såsom anemi, tendens att lätt få blåmärken samt infektioner som läker dåligt och till exempel värk i skelettet.

Det finns många slags symtom på leukemi. Ofta kan symtom passa även för många andra sjukdomar vilket gör det svårt att diagnostisera leukemi. Diagnosen för leukemi ställs alltid på basis av benmärgspunktion. Dessa prov tas från barnpatienter alltid från bäckenbenet under lätt anestesi. Vi har årligen 6-12 nya patienter.

ALL och AML behandlas i Finland enligt de nordiska vårdrekommendationerna. Målet för leukemibehandlingen är att förstöra alla leukemiceller och bota sjukdomen helt.

Akut leukemi behandlas med cytostatika. I de svåraste sjukdomsformerna kan man behöva stamcellstransplantation och strålbehandling i samband med den.

Många slags stödbehandlingar, såsom blodprodukter och infektionsmediciner behövs också upprepat under behandlingen av leukemi. Behandlingens längd beror på typen av leukemi och tar omkring 1-2,5 år. Särskilt under det första året kräver behandlingen många sjukhusperioder.

På grund av infektionskänsligheten behöver patienter med leukemi sjukhusvård även på grund av olika slags infektioner. Den största delen av barnen som fått leukemi tillfrisknar. Våra behandlingsresultat är av toppnivå inom Norden.​

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.