Hoppa till huvudinnehåll

Lymfom (cancer i den lymfatiska vävnaden)

Nyckelord:

Det finns ett flertal former av lymfom, men de indelas i två huvudgrupper: non-Hodgkins lymfom och Hodgkins lymfom.

Diagnosen görs genom mikroskopiundersökning av en vävnadsprovbit.

Oftast konstateras sjukdomen då en patient uppsöker läkarmottagningen på grund av förstorade lymfknutar. Lymfknutarna är i regel smärtfria och kan finnas på halsen, i armhålan, ovanför nyckelbenet eller i ljumsken. Dessutom kan feber, nattsvettningar, klåda eller viktnedgång förekomma.

Lymfatisk vävnad och lymfceller finns också i

  • mjälten
  • tonsillerna
  • magsäcken
  • brässen (som finns framför hjärtat)
  • tarmen 
  • benmärgen.

Eftersom det finns lymfceller överallt i kroppen, är det i princip tänkbart att lymfom kan uppkomma var som helst. Symtomen beror därför på var lymfomet befinner sig i kroppen.

Lymfom behandlas med

  • cytostatika
  • biologiska läkemedel
  • strålbehandling 
  • stamcellstransplantation.

Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Polikliniken för läkemedelsbehandling, Nystad

Vi ger våra patienter olika läkemedelsbehandlingar på alla vardagar.

Lääkehoitopoliklinikka, Loimaa

Toimintamme pääpaino on lääkehoidossa, sen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Polikliniken för läkemedelsbehandling, Salo

Vi ger våra patienter läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandlingarna kan exempelvis vara infusioner, alltså läkemedel som ges direkt i blodkärl eller…

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…