Hoppa till huvudinnehåll

​Magnetavbildningar och -åtgärder

Nyckelord:

I magnetavbildning (MK eller MRI) får man utan röntgenstrålar noggranna anatomiska och delvis även funktionella bilder av organismen.

Avbildningsobjekt kan vara bland annat hjärnan, ryggraden, lederna, buken, hjärtat, brösten, tarmarna och blodcirkulationen. Med magnetavbildning kan man vid behov genomföra även behandlande åtgärder.

Det finns inga kända biverkningar vid magnetundersökning. Alla patienter kan dock inte undersökas i magnetavbildningsapparat. Hinder för närvaro i magnetavbildningsrummet är till exempel pacemaker och vissa implantat.

Magnetundersökningen är smärtfri. Avbildningen tar vanligen 30–60 minuter. Avbildningen sker i en uppljust och konditionerad magnetavbildningsapparat, som är öppen i båda ändarna. Maskinen för ett starkt ljud, och därför har patienten hörlurar eller öronproppar under undersökningen. Det är möjligt att lyssna på musik under undersökningen.

För att undersökningen ska lyckas förutsätts det att du ligger alldeles stilla, och därför försöker man göra undersökningsställningen så bekväm som möjligt. Under undersökningen har skötaren synkontakt till patienten.  Den undersökta har i sin hand en apparat som vid behov kan användas för att få kontakt med skötaren. Medföljare kan vara med i undersökningsrummet, ifall det inte föreligger hinder för det. 

Magnetavbildningen baseras på magnetegenskaperna hos organens väteatomer. I magnetundersökningen används ofta kontrastmedel, som injiceras i underarmsvenen. Kontrastmedlet underlättar tolkningen av bilderna. Ämnet innehåller inte jod. Kontrastmedlet utsöndras via njurarna till urinblåsan och avlägsnas ur kroppen med urinen.

Enheter

AD2 röntgen

Vi utför avancerade radiologiska undersökningar med magnetapparater.

TG2 Jourröntgen

Vi erbjuder bilddiagnostiska tjänster vid akuta fall för hela Egentliga Finlands välfärdsområdet dygnet runt varje dag.

TG3-magnetundersökning

På magnetundersökningsenheten utför vi mångsidiga magnetundersökningar.

ÅUCS Kirurgiska sjukhusets röntgen

Vårt kärnkunnande är ortopedisk och geriatrisk avbildning. Vi svarar för vår del även till primärvårdens avbildningsbehov.