Hoppa till huvudinnehåll

Magsäckscancer

Nyckelord:

Magsäckscancer fastställs genom mikroskopiundersökning av en provbit som tas i samband med gastroskopi (tittundersökning av magen). Magsäckscancer behandlas med operation, strålbehandling och cytostatika.

Magsäckscancer kan ge följande symtom:

  • viktnedgång
  • smärta i övre delen av buken
  • dålig aptit
  • illamående
  • sväljningssvårigheter
  • blodig kräkning.

Å andra sidan kan tidig magsäckscancer vara symtomfri eller ge endast litet besvär. Därför konstateras sjukdomen ofta först då den metastaserat eller spritt sig genom tarmväggen.

Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Gastroenterologiska polikliniken, A-sjukhus

Vi behandlar gastroenterologiska patienter kirurgiskt och medicinskt och utför endoskopier.

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.