Hoppa till huvudinnehåll

Medfödda missbildningar i könsorganen

Nyckelord:

Den vanligaste medfödda missbildningen är hypospadi hos pojkar, där bland annat öppningen för urinröret inte mynnar ut i ollonets spets utan på undersidan av penis. Även förhuden är avvikande och penis kan vara krökt nedåt. Därtill är stödstrukturerna för urinröret bristfälliga i spetsens område.

Vanligen kommer ett barn med denna missbildning på sin första polikliniska kontroll på barnurologiska polikliniken i ungefär ett halvårs ålder. Då fastställs svårighetsgraden av hypospadi och läkarkontroll genomförs.

Hypospadi korrigeras med operation, vanligen när barnet är i ungefär 1–1,5 år gammalt. Beroende på hypospadins grad är barnet efter ingreppet på operationsavdelningen för barn i några dagars eller upptill en dryg veckas tid. Fortsatta kontroller genomförs på barnurologiska polikliniken.

Kirurgerna på barn- och ungdomskliniken har lång erfarenhet inom barnurologi.

Enheter

Barnkirurgiska mottagningen

Vi undersöker och sköter under 16-åringars sjukdomar och funktionsstörningar som är relaterade till urinvägs- och könsorganen samt matspjälkningskanalen…