Hoppa till huvudinnehåll

Neurologisk avdelningsrehabilitering

Nyckelord:

Vår neurologiska rehabilitering för dig är individuell. Innehållet i vår rehabilitering består av terapi, självständiga övningar och vila som tillsammans hjälper dig att klara dig självständigt och uppnå en bättre livskvalitet. Tillsammans med dig funderar vi på målen för rehabiliteringsperioden och gör upp en fortsättningsplan för tiden efter avdelningsperioden.

Rehabiliteringen är alltid en personlig process. Bäst resultat på rehabiliteringen får du när du är motiverad och aktiv. Rehabiliteringen är målinriktad verksamhet som leds av yrkesfolk.

Innehållet i neurologisk avdelningsrehabilitering

Vår vårdpersonal genomför vårdarbete som främjar din funktionsförmåga och handledning för egenvård. Våra terapeuter genomför individuell terapi och gruppterapi inom olika områden av funktionsförmågan. Vi handleder dessutom övningar som görs på egen hand.

Robotassisterad rehabilitering

Vi använder oss av robotassisterad rehabilitering.

Vanliga frågor om neurologisk rehabilitering

Rehabiliteringsperiodens genomförande

Enheter

Neurocentrum rehabiliteringsavdelningen

Rehabiliteringsavdelningen fokuserar på krävande rehabilitering av patienter med neurologiska sjukdomar och patienter med sjukdomar i stödorganen.