Hoppa till huvudinnehåll

Med neuromodulation avses reglering av funktioner i nervsystemet. Vid neuromodulationsbehandling orsakas långvariga men övergående förändringar i nervsystemets funktioner.

Neuromodulationsbehandlingar kan indelas i två grupper: noninvasiva behandlingar såsom repetitiv transkranial magnetstimulation och transkraniell elektrisk stimulation samt invasiva behandlingar, varvid en elektrisk stimulator placeras i kroppen.

Enheter

Den psykiatriska neuromodulationsenheten

Den psykiatriska neuromodulationsenheten ansvarar centralt inom Egentliga Finland för genomförandet av neuromodulationsbehandlingar för patienter med…

Klinisk neurofysiologi

Vi undersöker hjärnans, sinnessystemens, nervernas och musklernas elektriska aktivitet samt sömn och vakentillstånd. Vi övervakar nervsystemets och…

Smärtkliniken

Smärtkliniken är en multiprofessionell specialiserad enhet, där man behandlar och utför forskning inom långvarig smärta. Hälso- och sjukvårdspersonal från…

Neurocentrum poliklinik, U-sjukhuset

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.