Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Stamsjukhus, byggnad 8
Kinakvarngatan 4-8
Åbo

Postadress

PB 52
20521 Åbo
må–fr 7.00–11.00

Öppettider

må–to 7.45–15.00
fr 7.45–14.00
Undantag från öppettiderna anges längst ner på sidan.

Smärtkliniken är en multiprofessionell specialiserad enhet, där man behandlar och utför forskning inom långvarig smärta. Hälso- och sjukvårdspersonal från andra enheter kan konsultera smärtkliniken både när det gäller akut smärta (Acute Pain Service, APS) och långvarig smärtbehandling.

Man kan bli remitterad av sin läkare till smärtkliniken. Remissen skall innehålla tillräckligt utförliga uppgifter om patienten och smärttillståndet för att behovet av vården skall kunna bedömas. Principen är att de terapeutiska möjligheterna inom primärvården och specialistutbildningen har utnyttjats innan remissen görs. Det är också möjligt att smärtkliniken ger ett skriftligt svar på konsultationen, varvid ingen tid reserveras till smärtkliniken. I dessa fall fortsätter behandlingen hos den egna läkaren, enligt smärtklinikens instruktioner.

Vårdperioderna på smärtkliniken är korta och efter vårdperioden fortsätter behandlingen på den egna hälsocentralen eller inom företagshälsovården. Vårdplanen för smärtbehandlingen görs upp med hänsyn till patientens situation och individuella behov. Målet för behandlingen är att utnyttja patientens egna resurser och bygga upp en egen aktiv roll i smärthanteringen.

En multiprofessionell smärtarbetsgrupp möts varje vecka på smärtkliniken. Arbetsgruppen går igenom en del av de mottagna remisserna, utarbetar multiprofessionella vård- och rehabiliteringsplaner och ger beslut angående krävande läkemedelsbehandlingar samt inledande av neuromodulerande behandlingar såsom ryggmärgsstimulering.

Smärtkliniken är en del av ÅUCS Totek (perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling) serviceområde. Smärtkliniken ansvarar också för utvecklingen av smärtbehandlingen på regional nivå och deltar i utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal.

Smärtklinikens avvikande öppethållningstider år 2024

  • 17.4. stängd
  • 9.5.–12.5. stängd
  • 20.6. stängs kl. 12
  • 28.6. stängs kl. 12
  • 1.7.–28.7. stängd

Sjukhus