Hoppa till huvudinnehåll

Ögonskador

Nyckelord:

En ögonskada kan uppstå i vilken del av ögat som helst.

Redan ett litet sår eller en liten repa på ögats yta kan orsaka kraftig smärta och ljuskänslighet i ögat. Det är bra att ögat undersöks av en läkare vid hälsovårdscentral som vid behov remitterar patienten till den specialiserade sjukvården.

Det är bra att djupa sår/repor i ögonområdet undersöks vid jouren, varifrån patienten vid behov remitteras  till ögonläkaren.

Om man måste avlägsna skräpet från ögats yta, läker ytan vanligen inom några dagar när man använder antibiotikasalva som förhindrar att ögat inte bli inflammerat.

Patienterna med skador som penetrerar ögongloben ska snabbt skickas till ögonläkaren för undersökning. Ämnen som stänker i ögonen (syror, baser och så vidare) kräver en snabb och långvarig sköljning av ögat, som ska påbörjas redan på olycksplatsen med vattenledningsvatten eller med ämnen avsedda för ögonsköljning och sköljningen ska fortsätta även på hälsovårdscentralen. En del av patienterna behandlas av ögonläkaren och vid behov på ÅUCS avdelning.

Genom att använda skyddsglasögon kan man bäst förebygga ögonskador.

Enheter

Vårdavdelningen för ögonsjukdomar

Vi sköter bl.a. ögonkirurgiska åtgärder samt ögoninflammationer och ögonskador.

Ögonpolikliniken, A-sjukhuset

Vi undersöker och vårdar patienter som har ögonsjukdomar och -skador. Patienter som kommer hit har ofta bl.a. gråstarr, ögontryckssjukdom eller…

Polikliniken för ögonsjukdomar, Salo

Vi behandlar och undersöker sjukdomar och problem i samband med synförmågan.

Polikliniken för ögonsjukdomar, Loimaa

Vi undersöker och behandlar de vanligaste sjukdomarna i ögat och i ögonområdet i nära samarbete med ÅUCS Stamsjukhus.