Hoppa till huvudinnehåll

Prostatacancer

Nyckelord:

Prostatacancer är den vanligaste cancern hos män. Av alla cancersjukdomar på populationsnivå är prostatacancer också den vanligaste.

Den konstateras oftast hos symtomfria män. Om symtom förekommer, består de av olika urineringssvårigheter eller smärta vid urinering.

Prostatacancer konstateras med hjälp av provbitar som tas under ultraljudsstyrning.

Behandlingen beror på cancerns art och spridning. Prostatacancer behandlas med operation, strålbehandling och hormonbehandling. Om det är frågan om spridd prostatacancer kan också cytostatika och andra stödbehandlingar användas.

Vårdplanen skräddarsys alltid individuellt.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Canceravdelning

Vi sköter vuxna cancerpatienter (förutom lung-, gynekologisk- och blodcancer, som sköts inom egna specialområden). De vanligaste vårdmetoderna är…

Cancerpolikliniken

Vi behandlar cancersjukdomar hos vuxna, förutom hematologisk, gynekologisk och lungcancer som behandlas på egna polikliniker.

Urologiska avdelningen

Vi behandlar sjukdomar i urinorganen. Urologiska cancersjukdomar är den största sjukdomsgruppen.