Hoppa till huvudinnehåll

Sällsynta diagnoser

Nyckelord:

​EU har definierat en sjukdom som sällsynt då den förekommer hos färre än 5 per 10 000 personer. Man uppskattar att mer än 300 000 finländare har någon sällsynt diagnos.  Det kan gälla en sällsynt sjukdom, skada, syndrom eller missbildning. 

Då ett tillstånd utgör en sällsynt diagnos, uppstår det utmaningar i att känna igen och behandla tillståndet och i att rehabilitera och avmäta servicen för den som har den sällsynta sjukdomen eller avvikelsen så att hens vardag ska löpa.    Därför behövs det ofta en multiprofessionell arbetsgrupp för att handlägga diagnostik och behandling av personer med sällsynta diagnoser.  

Alla medicinska specialiteter i Finland behandlar personer med sällsynta diagnoser. Alla dessa sjukdomar hänför sig dock inte till någon namngiven poliklinik. Därför har ÅUCS grundat en enhet för Sällsynta diagnoser i syfte att förbättra organisationen av behandlingen av patienter med någon sällsynt diagnos. För många sällsynta diagnosers del är vården redan väl upplagd och inom sjukhuset finns specialkunskapsenheter för vissa sällsynta sjukdomar.  

Enheter

Enheten för sällsynta diagnoser vid ÅUCS

Enheten för sällsynta diagnoser fungerar alltså som en koordinerande enhet, inte som en verksamhetsenhet med patientmottagning.