Hoppa till huvudinnehåll

Stamcellstransplantationer för barn

Nyckelord:

Stamcelltransplantationsverksamheten sker på ÅUCS barn- och ungdomsklinik i samarbete med stamcellstransplantationsenheten för vuxna.

På ÅUCS genomförs både allogena, alltså med stamceller från en annan persons blod eller benmärg, och autologa, alltså med egna stamceller, transplantationer. På årsnivå genomförs omkring tio stamcellstransplantationer för barn eller unga.

Resultaten på ÅUCS stamcellstransplantationsenhet är på internationell nivå. Allogena stamcellstransplantationer genomförs i Finland endast i Åbo och i Helsingfors.

Allogena transplantationer genomförs främst på grund av blodcancer, myelodysplastiskt syndrom och aplastisk anemi (svår blodbristsjukdom). För att man ska kunna genomföra allogen transplantation måste man hitta en så lämplig stamcellsdonator som möjligt antingen bland patientens syskon eller från internationella register.

Så kallad intensivbehandling med hjälp av autologa stamceller behövs särskilt för patienter som har neuroblastom med omfattande spridning (tumör i sympatiska nervsystemet) eller Ewings sarkom (ben- och mjukvävnadscancer), elakartad hjärntumör i under 3 års ålder eller någon återkommande cancer i fast vävnad, som kan behandlas med cytostatika.

Patienten vistas under transplantationsperioden minst fyra veckor och som längst upptill 12 veckor på avdelningen.

Efter utskrivningen är uppföljningsbesöken i början 2–3 gånger per vecka, och efter tre månader kan transplantationspatienter vanligen övergå till månatlig uppföljning.

Allogena transplantationspatienter går under det första året flera gånger i månaden på kliniska och laboratoriekontroller. Efter allogen transplantation kontrolleras benmärgsprover ofta i två års tid.

Enheter

Avdelningen och poliklinikerna för blod- och cancersjukdomar hos barn och unga

Vi behandlar långtidssjuka barn och unga med hela familjen i beaktande. Vår avdelning svarar som en del av ÅUCS stamcellstransplantationsenhet även för…