Hoppa till huvudinnehåll

Sterilisering

Nyckelord:

Sterilisering är en permanent preventivmetod. Det görs när familjen inte ska ha fler barn och det inte finns andra lämpliga preventivmedel.

Lääkärit ja hoitajat leikkaussalissa.

När kan sterilisering utföras?

Enligt lagen kan sterilisering ske på en persons begäran när

  1. personen har fött tre barn eller ensam eller tillsammans med sin make har sammanlagt tre minderåriga barn
  2. personen har fyllt trettio år
  3. havandeskap skulle medföra fara för personens liv eller hälsa
  4. personens möjligheter att på annat sätt förhindra havandeskap är osedvanligt svaga
  5. det finns skäl att förmoda att avkomlingarna skulle komma att vara behäftade med eller senare komma att få en svår sjukdom eller ett svårt kroppslyte
  6. sjukdom eller någon annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar personens förmåga att sköta barn.

För punkt 1 och 2 räcker det med beslut av den läkare som utför steriliseringen, för punkt 3 och 4 krävs beslut av två läkare, och för punkt 5 och 6 krävs tillstånd av Valvira.

Kvinnlig sterilisering

Kvinnlig sterilisering utförs genom laparoskopi, dvs. titthålstektnik via magen. Vanligen avlägsnas äggledarna helt, alternativt placeras metallklämmor på äggledarna. Sterilisering kan också utföras under ett planerat kejsarsnitt.

Steriliseringen har ingen effekt på äggstockarnas hormonfunktion eller på ditt sexliv. Steriliseringen ökar inte heller risken för gynekologiska sjukdomar. Däremot minskar den risken för äggstockscancer.

Manlig sterilisering

Manlig sterilisering kan utföras polikliniskt med lokalbedövning. Operationen förhindrar att spermierna kommer ut i sädesvätskan. Efter en sterilisering kan du inte längre göra något gravid. Din förmåga till samlag påverkas inte. Du får utlösning som vanligt, men det finns inga spermier i sädesvätskan.

Steriliseringen påverkar inte hormonfunktionen, sädesuttömningen, erektionen eller den sexuella njutningen.

Enheter

Mottagningarna för kvinnosjukdomar

På mottagningarna för kvinnosjukdomar sköter vi olika kvinnosjukdomar.

Leikkausosasto ja päiväkirurgia, Majakkasairaala

Olemme Turun yliopistollisen keskussairaalan suurin ja modernein leikkausyksikkö. Teemme erityisosaamista vaativaa kirurgiaa usealta erikoisalalta…

Urologian poliklinikka, T-sairaala

Urologian poliklinikka on arkipäivisin toimiva ajanvarauspoliklinikka.

Gynekologiska polikliniken, Nystad

Vi sköter olika gynekologiska sjukdomar, missfall och aborter.